Hızlı Menü

Son Yorumlar

Anasayfa » Dış Ticaret Mevzuatı

Dış Ticaret Mevzuatı

Serbest Bölge Müdürlükleri

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI 16.8.1985 TARIH VE 85/980...

Serbest Bölgelerde TL Ödeme

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASIYLA YAPILABİLECEK ÖDEMELERE DAİR KARAR 16.8.1985 TARIH VE 85/9801 S...

Serbest Bölgeler Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – (Değişik: 12.11.2008–5810/1 md.) Bu ...

Türkiye'nin Ticari Hakları

TÜRKIYE'NIN TICARI HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KARAR 31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazet...

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Karar ulu...

İthalat Rejimi Kararı

İşlenmiş İthalat Rejimi Kararı (2010 Yılı Değişiklikleriyle Birlikte) (1995/7606 sayılı BKK) 31...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Kanun, ithalatta h...

Ofset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, H...

İhracat Rejimi Kararı

İHRACAT REJİMİ KARARI Ekli "İhracat Rejimi Kararı" nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'...