Hızlı Menü

Son Yorumlar

Anasayfa » Gümrük Terimleri

Gümrük Terimleri

Ticari Fatura Nedir?

Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgileri...

Özel Fatura Nedir?

Yabancılara (veya yabancı ülkede ikamet ettiğini belgeleyen T.C. uyruklu) yapılan satışlarda KDV ist...

Eur-Med Nedir?

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin...

Gözetim Belgesi Nedir?

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazı...

Sigorta Poliçesi (Insurance Policy) Nedir?

Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene ver...

Konşimento Nedir?

Konşimento emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat firması tarafından...

Tır Karnesi Nedir?

Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli, 85/8993 sayılı Kararı ile 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olm...

Koli Listesi(packing) Nedir ?

Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenmektedir. Diğ...

Çeki Listesi (PACKING LİST) ?

İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve b...

Gümrük Beyannamesi Nedir?

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından ...

Form A Belgesi Nedir?

Form A Belgesi Genelleştirimiş Tercihler Sistemi(GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması ta...

Eur.1 Belgesi Nedir?

Türkiye'nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihrac...

Ek Mali Yükümlülük ?

k Mali Yükümlülük: Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenme...

Demuraj Nedir?

(Demurrage) Taşımacılıkta, yükleme ve boşaltma sırasmra aracın normal kabul edilenden daha uzun bir ...

Dahilde İşleme Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrü...

CE İşareti ?

CE logosuCE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yıl...

A.tr Belgesi Nedir ?

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmas...

Bağlayıcı Tarife Nedir ?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Nedir? Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelind...